top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

BETINGELSER STUDIEÅRET DAGSKOLEN 2023/2024 STUDIER HUD OG KROPPSTERAPEUT.

 

Studieavgiften for skoleåret 2023/2024 er kr 115 000, - for hele året. Studieavgiften inkluderer undervisning, en arbeidsuniform og grunnpakke med noe personlig utstyr til bruk i undervisningen. Studieavgiften inkluderer påmeldingsgebyr, plassbekreftelse og to semesteravgifter som beskrevet under. Studieavgiften dekker ikke skolebøker (se pensumliste under fagplan), eksamensavgift for privatisteksamen, Cidesco-eksamen, hvite helsesko med hvit såle og noe anbefalt studieutstyr.

 

Påmeldingsgebyr/plassbekreftelse og materialforskudd- Fulltid- 115 000,- Påmeldingsgebyr/plassbekreftelse kr 4.500, - forfaller til betaling umiddelbart etter at søker mottar et eventuelt tilbud om studieplass. Påmeldingsgebyr og plassbekreftelse er inkludert i den totale studieavgiften.

 

Semesteravgift fulltid

1.Semesteravgift, kr 55.250,- forfaller til betaling ved skolestart.

2.Semesteravgift, kr 55.250,- forfaller til betaling ved 2.semesters start.

 

Semesteravgiften kan også betales med månedlige avdrag.

Studiet støttes av Lånekassen.

Informasjon om lån i Lånekassen kan finnes her.

STUDIER HUDPLEIER

Påmeldingsgebyr/Plassbekreftelse og materialforskudd – Praksis gjennomføres på skolen, egenstudier av teorien kr 70 000,-

 

Påmeldingsgebyr/plassbekreftelse kr 4.500, - forfaller til betaling umiddelbart etter at søker mottar et eventuelt tilbud om studieplass.

Påmeldingsgebyr og plassbekreftelse er inkludert i den totale studieavgiften.

 

Studieavgiften dekker ikke skolebøker (se pensumliste under fagplan), hvite helsesko med hvit såle og noe anbefalt studieutstyr.

Studenten forplikter seg til selv å melde seg opp til, og betale for gjeldende eksamener i henhold til offentlig skoles læreplan, hudpleie Vg2 og Vg3

Semesteravgift

1.Semesteravgift, kr 32 750,- forfaller til betaling ved skolestart.

2.Semesteravgift, kr 32 750,- forfaller til betaling ved 2.semesters start.

 

Semesteravgiften kan også betales med månedlige avdrag.

Studiet støttes av Lånekassen.

 

STUDIER FRISØR

Påmeldingsgebyr/Plassbekreftelse og materialforskudd – kr 4.500, - forfaller til betaling umiddelbart etter at søker mottar et eventuelt tilbud om studieplass.

 

1.Semesteravgift, kr 32 750,- forfaller til betaling ved skolestart.

2.Betaling kr 32 750,- forfaller til betaling den første ved 3 mnd.

Kan også betales med månedlige avdrag.kr 13 100,-

 

Studieavgiften dekker ikke skolebøker eller sakser.

 

Studenten forplikter seg til selv å melde seg opp til, og betale for gjeldende eksamener i henhold til offentlig skoles læreplan, frisør Vg2

 

Avbestilling/avbrudd

Avbestilling fra studentens side skal skje skriftlig til skolens kontor.

Påmeldingsgebyret refunderes ikke, da dette dekker administrasjon ved søknadsbehandlingen.

 

Studenten plikter å betale plassbekreftelse/materialforskudd når avbestillingen skjer mindre enn 5 uker før skolestart.

Dersom uforutsette, alvorlige forhold fører til at videre skolegang blir urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure), kan en student søke om å få melde seg ut av studiet i løpet av skoleåret og derav bli fritatt for videre betalingsforpliktelser. Utmeldingen må dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon. På grunnlag av denne dokumentasjonen avgjør skolen om det foreligger utmeldingsgrunn.

Dersom søknaden om utmelding blir innvilget, betaler studenten kun for mottatt undervisning.

 

Garantistillelse

Dersom finansieringen ikke er i orden før skolestart, må det stilles garanti for betaling av semesteravgiftene. 

Garantien kan stilles gjennom bank, kausjon eller annen relevant sikkerhet.

 

Betaling av studieavgiften Betaling av studieavgiften forutsettes gjennomført som beskrevet over. Studenter som ikke har betalt studieavgifter eller andre rettmessige krav fra skolen, kan nektes å gå opp til eksamen.

 

Studieforholdet kan også sies opp dersom studieavgiften ikke betales til tross for påkrav. Studenten skal gis minimum 14 dagers varsel om dette fra skolens side.

 

Ved for sen betaling kan skolen belaste renter med 9,75 % p.a. i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling.

 

Endring av undervisningstilbud

Skolen tar forbehold om mindre endringer av undervisningstilbudet etter at skoleinformasjonen er trykket.

Det tas også forbehold om at priser kan endre seg på grunn av uforutsette prisøkninger fra leverandører og/eller valutakursendringer.

 

Skolereglementet Skolens regler vil bli gjennomgått med hver enkelt student og inngår som en del av skolens betingelser.

E-post og nyhetsbrev

Ved å godta disse vilkårene og betingelsene, samtykker du til å motta e-postoppdateringer og nyhetsbrev fra Sandefjord Akademi - Pivot Point Academy.

Dette inkluderer:

  • Informasjon om nye kurs og programmer

  • Nyheter fra bransjen

  • Inspirasjon og tips

Du kan når som helst melde deg av e-postlisten vår ved å klikke på avmeldingslinken i bunnen av hver e-post.

Vi er forpliktet til å beskytte din personvern og vil aldri dele din e-postadresse med tredjeparter.

bottom of page