top of page
AdobeStock_274732272_edited_edited.jpg

ipl/laser LEVEL 4
Laser Spesialist Level 5
utdannelse

Studieform: modulbasert
Oppstart:

September 2024

Oktober 2024

November 2024

Søknadsfrist: fortløpende opptak
Opptakskrav: Helsepersonell

 

OM STUDIET

IPL/LASER utdannelse

Kvalifikasjonstittel: VTCT (ITEC) Nivå 4 Sertifikat i Hårreduksjon og Hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer
Kvalifikasjonsnummer: 610/2428/4

Produktkode: BT4C14

inneholder nettbasert teori og samlingsbaserte praktiske hands-on kurs.

Dette er en internasjonal sertifisering som er godkjent i 40 land via ITEC, VCTC, European Skillwork og OfQual.

Opplæring i samsvar med forskrift om strålevern, §49. Opplæringen vil bli dokumentert og sertifisert.

med en sluttkompetanse via VTCT/iTEC

Vi samarbeider også med mange ulike leverandører, da vi er en uavhengig utdanninginstitusjonen. Vi samarbeider med det offentlige, blant annet Strålevern, Start, Vekst i Vestfold, Sandefjord Næringsforening, NAV (for studenter som har rett til utdanning, eller støtte under etablering) og Huubro.

Utdannelsen fremmer en utdypende faglig kompetanse innen temaet og forbereder deg til selvstendig utførelse av de ulike behandlingen.

Du vil lære å vurdere risiko knyttet til stråle bruken, samt å gjennomføre forebyggende tiltak dersom risikovurderingen viser at det foreligger uakseptabel risiko, jf. forskrift om strålevern, § 17. Meddelelse til DSA for laser klasse 4, eller IPL i samsvar med strålevernforskriften §13 og protokoll praksis.

Vår utdanning er en INTERNASJONAL GODKJENT UTDANNING PÅ Bachelor NIVÅ.

LASER SPESIALIST

Sertifikat i Laser Tattoo fjerning 

VTCT/ITEC Level 5

Sandefjord Akademi tilbyr utdanning i Laser tattoo fjerning. Vi har valgt et utdanningsløp via VTCT /ITEC som er en verdensklasse kvalifikasjons organ. VTCT/ITEC stiller høye krav til sine utdanningsinstitusjoner og skolen har gått igjennom omfattende godkjenningskrav .

Inntakskrav: For å kunne ta denne utdanningen må du har fullført Level 4 eller ha annen relevant erfaring. Samt Nivå 3 i hudpleieutdanning.

Vår utdanning følger en progresjonsrute.

 

Denne utdanningen dekker de nødvendig elementer og for å arbeide effektivt og trygt med fjerning av Laser Nivå 5 

Utdanningen inneholder

 • Prinsipper og praksis for ikke medisinske estetiske terapier

 • Avanserte konsultasjoner for ikke medisinske estetiske terapier

 • Avansert hudpleie for ikke medisinske estetiske terapier

 • Fjerne og falme tatoveringer ved bruk av spesial Laser for fjerning av tatoveringer

 • Casestudier

 • Eksamen med VTCT/Itec teori og praksis

FAQ

VTCT (ITEC) Nivå 4 Sertifikat i Hårreduksjon og Hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer
Kvalifikasjonsnummer: 610/2428/4
Produktkode: BT4C14

 


Vurdering: For å bli tildelt denne kvalifikasjonen, må elevene oppnå følgende vurderinger:

 • Kursarbeid/porteføljebevis

 • Casestudier/porteføljebevis

 • Summative praktiske vurderinger

Gradering: Den samlede kvalifikasjonen vurderes som:

 • Bestått/Ikke bestått

Inngangskrav: Studenten må ha:

 • Nivå 3 kvalifikasjon i hudpleie -terapi eller
  en tilgang til estetikk kvalifikasjon eller tilsvarende.

   

 • VTCT (ITEC) Nivå 4 Sertifikat i Hårreduksjon og Hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer er en avansert terapi kvalifikasjon rettet mot nivå 3 kvalifiserte utøvere.
  Denne kvalifikasjonen er informert av arbeidsgivere og nasjonale yrkesstandarder for skjønnhetsterapi og inkluderer alle nødvendige elementer for å jobbe effektivt som LASER-systempraktiker med spesialisering i hårvekstreduksjon og hudfornyelse. Studenten vil må oppnå alle obligatoriske enheter, som inkluderer:

 • Utføre hårvekstreduksjon ved bruk av LASER-systemer

 • Utføre hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer

Gjennom denne kvalifikasjonen vil studenten utvikle sin kunnskap og forståelse av relevant anatomi og fysiologi og helse og sikkerhet knyttet til nivå 4 estetiske terapier. Studenten vil også utvikle kunnskap, forståelse og ferdigheter for å kommunisere, konsultere og analysere klienter for behandling, mens de forbedrer sine kundeserviceferdigheter.

Hva er opptakskravet for studiet? 

Du må være utdannet helsepersonell og inneha noe erfaring fra hudpleie for å ta denne utdanningen.

Dersom du mangler kunnskap om hudpleie /hudens oppbygging kan du melde deg på:

Level 2 sertifikat i facial/hudkonsulent  (3 mnd)

eller

Level 3  Diplom i beauty spesialist (5 mnd)

Hvor holder dere til?

vi holder til i sommerbyen sandefjord

Adresse : hjertnespromenaden 33 

www.sandefjordakademi.no

Er studiet godkjent av Statens Lånekasse?

Dette studiet er ikke godkjent lånekassen 

Student kostnader for denne utdanningen 

kr 29 000,- for utdanningen

kr 3 000,- for eksamen

hva inneholder de studiet?

Studiet inneholder omfattende kunnskap om temaet

UBT451

Utføre hårvekstreduksjon ved bruk av LASER-systemer

UBT453

Utføre hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer.

Dersom du har relevant kompetanse i noen av temaene kan du be om fritak.r

Dersom 

d

Hva lærer jeg?

Dette studiet inneholder omfattende kunnskap om :

Modul 1

- 1Tolke miljømessige og sikkerhetsmessige hensyn ved utførelse av                 hudforyngelse ved bruk av Intense Pulsed Light-systemer.

2 Forstå protokoller og retningslinjer ved utførelse av hudforyngelse ved bruk av Intense Pulsed Light-systemer.

3 Kjenne relevant anatomi, fysiologi og patologier for hudforyngelse ved bruk av Intense Pulsed Light-systemer.

4 Demonstrere hvordan man konsulterer, planlegger og forbereder seg for hudforyngelse ved bruk av Intense Pulsed Light-systemer.

5 Demonstrere hvordan man utfører hudforyngelsesbehandlinger ved bruk av Intense Pulsed Light-systemer.

Modul 2

     LO1: Tolke miljømessige og sikkerhetsmessige hensyn ved levering av           hårvekstreduksjon ved bruk av LASER-systemer.

 • LO2: Forstå protokoller og retningslinjer ved levering av hårvekstreduksjon ved bruk av LASER-systemer.

 • LO3: Kjenne relevant anatomi, fysiologi og patologier for hårvekstreduksjon ved bruk av LASER-systemer.

 • LO4: Demonstrere hvordan man konsulterer, planlegger og forbereder seg for hårvekst reduksjon ved bruk av LASER-systemer.

 • LO5: Demonstrere hvordan man utfører hårsverksreduksjon

 • Modul 3

 • LO1 Tolke miljø- og sikkerhetsmessige hensyn ved hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer

 • LO2 Forstå protokoller og retningslinjer ved hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer

 • LO3 Kjenne relevant anatomi, fysiologi og patologier for hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer

 • LO4 Demonstrere hvordan man konsulterer, planlegger og forbereder hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer

 • LO5 Demonstrere hvordan man utfører hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer

 •  ved bruk av LASER-systemer.

Kvalifikasjonstittel: VTCT (ITEC) Nivå 4 Sertifikat i Hårreduksjon og Hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer Kvalifikasjonsnummer: 610/2428/4 Produktkode: BT4C14

Kvalifikasjonstittel: VTCT (ITEC) Nivå 4 Sertifikat i Hårreduksjon og Hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer Kvalifikasjonsnummer: 610/2428/4 Produktkode: BT4C14

LO1 Tolke miljø- og sikkerhetshensyn når de gir hårreduksjonsbehandling ved bruk av IPL-systemer LO2 Forstå protokoller og retningslinjer når de gir hårreduksjonsbehandling ved bruk av IPL-systemer LO3 Kjenne til relevant anatomi, fysiologi og patologier for hårreduksjonsbehandling ved bruk av IPL-systemer LO4 Demonstrere hvordan man konsulterer, planlegger og forbereder seg på hårreduksjonsbehandling ved bruk av IPL-systemer LO5 Demonstrere hvordan man gir hårreduksjonsbehandling ved bruk av IPL-systemer

Kvalifikasjonstittel: VTCT (ITEC) Nivå 4 Sertifikat i Hårreduksjon og Hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer Kvalifikasjonsnummer: 610/2428/4 Produktkode: BT4C14 Første registreringsdato: 1. april 2023 Aldersgruppe: 18+ Total Kvalifikasjonstid (TQT): 140 timer Veiledede Lærings (GL) timer: 60 timer Vurdering: For å bli tildelt denne kvalifikasjonen, må elevene oppnå følgende vurderinger: •Kursarbeid/porteføljebevis •Casestudier/porteføljebevis •Summative praktiske vurderinger Gradering: Den samlede kvalifikasjonen vurderes som: •Bestått/Ikke bestått Inngangskrav: Elever må ha: •Nivå 3 kvalifikasjon i skjønnhetsterapi eller en tilgang til estetikk kvalifikasjon eller tilsvarende. Alle kvalifikasjoner må inkludere A&P på nivå 3 •Kjerne av kunnskap for Laser og Lyssystemer 2. Formålserklæring 2.1 Hvem er denne kvalifikasjonen for? VTCT (ITEC) Nivå 4 Sertifikat i Hårreduksjon og Hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer er en avansert terapi kvalifikasjon rettet mot nivå 3 kvalifiserte utøvere over 18 år, som ønsker å legge denne terapien til sitt repertoar av behandlingstilbud. 2.2 Hva dekker denne kvalifikasjonen? Denne kvalifikasjonen er informert av arbeidsgivere og nasjonale yrkesstandarder for skjønnhetsterapi og inkluderer alle nødvendige elementer for å jobbe effektivt som LASER-systempraktiker med spesialisering i hårvekstreduksjon og hudfornyelse. Elever må oppnå alle obligatoriske enheter, som inkluderer: •Utføre hårvekstreduksjon ved bruk av LASER-systemer •Utføre hudfornyelse ved bruk av LASER-systemer Gjennom denne kvalifikasjonen vil elever utvikle sin kunnskap og forståelse av relevant anatomi og fysiologi og helse og sikkerhet knyttet til nivå 4 estetiske terapier. De vil også utvikle kunnskap, forståelse og ferdigheter for å kommunisere, konsultere og analysere klienter for behandling, mens de forbedrer sine kundeserviceferdigheter.

bottom of page