top of page
shutterstock_1910094517.jpg

autorisert fotterapeut

Studieform: 2 semester (1 år) samlingsbasert
Oppstart: 21 August 2024
Søknadsfrist: Fortløpende opptak
Opptakskrav: Ingen
Pris studieavgift: 99 000 ,-

Vi har avtale med Scandic Hotels - ta kontakt med oss for en bokningskode!

OM STUDIET

Behovet for fagutdannede fotterapeuter er enormt.

Fotterapifaget gir en helsefaglig opplæring som krever evne til selvstendig vurdering og behandling av ulike former for fotproblemer og fotlidelser, hos både friske mennesker og hos mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemninger.

Fotterapeuten skal ha kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene. De jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler.

Behandle og forebygge fotlidelser relatert til sykdommer som diabetes og revmatisme.

Sandefjord Akademi tilbyr programfagene i VG2 og VG3.

Det vil si innsikt og praktiske ferdigheter knyttet til kunnskaper om anatomi og fysiologi, biomekanikk, hud og hudlidelser, sykdomslære, analyse metoder, sko teori, materiallære, avlastningslære, neglebehandling, journalføring, bedriftslære og gjeldende lovverk for yrkesgruppen.

Vi gjør oppmerksom på at det er kun programfagene i VG2 og VG3 det undervises i på Sandefjord Akademi. Andre fag (VG1 Helse og oppvekst) fellesfag må du selv sørge for å ha gjennomført for å kunne bli autorisert fotterapeut.

Det undervises i en del teori online og praksis i skolens lokaler. Selvstudier må påregnes. Elevene tar imot klienter for trening og opplæring.

FAQ

Hva koster utdanningen og når er det oppstart?

Registreringsavgift/forskudd: kr 4 000,-
Studieavgift per semester: kr 47 500,-


Totalt 99 000,- for hele studieperioden inkludert forskudd (lærebøker, eksamensavgift, uniform og produkter til trening utenfor skolens områder kommer i tillegg).

 

Vi har oppstart til studiet i august.

Når du velger denne utdanningen vil du motta en del av undervisningen online via vår utarbeidede nettportal for faget. Dere vil få tett oppfølging og oppgaver om aktuelle temaer og tidligere gitte eksamensoppgaver. Studie er samlingsbasert som gjør at det enkelt kan kombineres med jobb, familie eller lang reisevei. Studiet krever en stor egeninnsats. Det er mulig å pendle fra hele landet til Sandefjord, da Torp flyplass ligger i umiddelbar nærhet. 

Hva er opptakskravet for studiet?

VG1 Helse, Miljø og oppvekst.

Har du ikke VG1 kan dette tas som privatist. Man kan lese seg opp på programfagene på egen hånd på ndla.no

Fellesfagene kan også tas hos Sonans.

For full oversikt over utdanningsløpet, sjekk www.vilbli.no - helse og oppvekst.

Grunnleggende ferdigheter for bruk av PC og internett/e-post

Hvor holder dere til?

Vi holder til i Sandefjord, Hjertnespromenaden 33

Er studiet godkjent av Statens Lånekasse?

Studiet er godkjent av Statens lånekasse. 

Når er det undervisning?

Oppstart - 22 August 2024

Studiet gjennomføres over to semestre, hvor både VG2 fotterapi og ortopediteknikk og VG3 fotterapi inngår. Samlingene er viktige å delta på og det er ikke anledning til å gjennomføre studiet kun som nettstudier.

Sandefjord Akademi tar forbehold om endringer i læremateriell, gjennomføring og timeplaner.

Datoer for samlinger og tidspunkt for undervisning
Vi tilpasser undervisningstid til reisende på best mulig måte.

 

august .                 kl. 09:00 -16:30                                                                                                                                          september              kl. 09:00 -16:30

oktober                  kl. 09:00 -16:30

november              kl. 09:00 -16:30

desember              kl. 09:00 -16:30

januar                   kl  09:00-16.30 

Februar                 kl 09:00- 16:30

mars, april, mai og juni

Når er det EKSAMEN og hvilke fag skal gjennomføres?

Du melder deg opp til eksamen som privatist i hvert enkelt fag. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på https://privatist.inschool.visma.no

Følgende fagkode gjelder for utdanningen:

FOT2005 Helse, funksjon og bevegelse

FOT2006 Kommunikasjon og samhandling

FOT2007 Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk

FOT2008 Tverrfaglig eksamen (praktisk)

FOT3001 Helsefremmende arbeid

FOT3002 Kommunikasjon og samhandling

FOT3003 Yrkesutøvelse

FOT3004 Tverrfaglig eksamen (praktisk)

For å bli autorisert fotterapeut må man i tillegg ha VG1 Helse og oppvekstfag. VIktig å søke realkompetansevurdering.  

Fullført og bestått opplæring og eksamen fører frem til yrkeskompetanse med yrkestittelen fotterapeut.

Autorisasjon søkes Helsedirektoratet for å bli Autorisert Fotterapeut.

Arbeide som autorisert fotterapeut

Når du er utdannet autorisert fotterapeut kan du velge å jobbe privat eller være ansatt. Du kan jobbe på private fotklinikker, sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, skoleverket, innen idrett og i bedriftshelsettjenesten.

En fotterapeut jobber med å behandle lidelser som er knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler.

Som fotterapeut er en av de viktigste oppgavene å finne årsaken til de ulike problemene og lidelsene en pasient kan ha. 

Pleie av føtter og velvære er også en stor del av yrket.

Når du er ferdig med utdanningen og har bestått eksamen skal du søke Helsedirektoratet for å få autorisasjon og da er du en autorisert fotterapeut.

bottom of page